La nostra història

Aedes va ser creada com a empresa familiar fa més de 25 anys, l’any 1986, amb l’objectiu d’aportar als residents a Andorra solucions innovadores i internacionals de protecció del patrimoni i de planificació fiscal, focalitzant-se en l’atenció, la seguretat i la professionalitat necessàries per assessorar els seus clients.

La nostra història - AEDES Group

En pocs anys s’experimenta una demanda creixent de serveis especialitzats i augmenta la diversitat de les necessitats dels clients, que s’afronten amb la prioritat d’aportar valor afegit en les prestacions ofertes. Havent assolit aquest repte, Aedes Trust, SA esdevé una empresa líder en serveis personalitzats de planificació fiscal i patrimonial internacional al Principat d’Andorra.

Per tal d’aprofitar les oportunitats latents, l’any 2009 s’obre una sucursal a Ginebra, que esdevé una entitat financera. La sucursal, a més, disposa d’una llicència de trustee, la qual li permet oferir aquest servei des d’una jurisdicció on figures del dret anglosaxó com el trust resulten eines molt utilitzades i eficients en l’àmbit de la planificació patrimonial familiar.

Així mateix, el mateix any es fa efectiva l’obertura d’una altra sucursal al Panamà, des d’on es canalitzen part de les inversions dels clients per mitjà d’una estreta relació amb els col·laboradors locals, amb l’objectiu de guanyar en eficiència en un mercat ja conegut i amb un potencial creixent.

Els canvis recents a l’estructura fiscal internacional, així com el paper d’Andorra dins d’aquest nou marc, ofereixen noves oportunitats de creixement. D’aquesta manera, amb la voluntat d’assistir els nostres clients i proposar-los un servei integral de planificació, la nostra societat Aedes Trust, SA retorna als seus orígens sota el nom d’Aedes Group mantenint l’esperit dels seus inicis com a empresa familiar i prioritzant la confiança dels clients mitjançant uns serveis personalitzats de qualitat.

Els nostres valors

Responsabilitat

La nostra prioritat és la protecció del patrimoni dels nostres clients mitjançant una gestió discreta, conservadora i, alhora, diversificada.

Compromís

El compromís i la lleialtat dels nostres col·laboradors i corresponsals des de fa més de 20 anys es trasllada al servei ofert als clients, proporcionant una visió a llarg termini que inclou beneficis a curt termini.

Professionalitat

Els nostre equip s’esforça per oferir la qualitat i l’eficiència que els clients mereixen, i ho aconsegueix gràcies a la iniciativa i l’exigència pròpia i a una constant reflexió.

Adaptació

Treballem amb més de 40 jurisdiccions, atesa la diversitat cultural dels clients, col·laboradors i corresponsals, amb l’objectiu d’adaptar-nos als canvis del sector i fer que les oportunitats latents siguin accessibles.