Es tipifica el delicte fiscal per adaptar la legislació als estàndards internacionals

El Govern ha aprovat entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei de modificació de la Llei qualificada del Codi Penal que inclou la tipificació del delicte fiscal per adaptar-se als estàndards internacionals i afavorir la lluita contra el blanqueig i el terrorisme.

Després de la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el 2011, s’ha anat implementant a l’ordenament jurídic la directiva de la Unió Europea relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. A més, el Principat se sotmet de manera regular a les avaluacions del Consell d’Europa i per això resulta fonamental implementar els estàndards internacionals en matèria de mesures contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.

Així, els estàndards internacionals obliguen a realitzar modificacions al marc jurídic penal.

La principal modificació que incorpora el projecte de llei és la tipificació del delicte fiscal, amb l’objectiu de protegir la hisenda andorrana. En aquest sentit s’ha tingut en compte que ja existia el delicte de defraudació a la CASS per salvaguardar la sostenibilitat financera de l’Estat.

La tipificació del delicte fiscal es fa diferenciant entre el tipus bàsic (a partir dels 50.000 euros) i l’agreujat, que serà quan l’import defraudat superi els 150.000 euros o quan els fets s’emmarquin en una organització criminal. D’aquesta manera, només el tipus agreujat serà subjacent del delicte de blanqueig.

El text també amplia el delicte de contraban a qualsevol tipus de mercaderies, i no només a les mercaderies sensibles com era fins ara. A més, incorpora també com a delictes subjacents del delicte de blanqueig els d’insolvències punibles, la defraudació a la CASS, el finançament il·legal de partits polítics i el malbaratament de cabdals públics.

D’altra banda, també per respondre a les recomanacions internacionals del GAFI, es tipifica amb claredat el fenomen dels “foregin fighters”, que correspon a persones que viatgen des del seu territori a un lloc diferent amb finalitats terroristes.

Amb l’objectiu de dotar el Principat d’un sistema efectiu de lluita contra el blanqueig, el projecte de llei estén al Ministeri Fiscal la potestat d’obtenir informació de qualsevol entitat financera o d’una persona física o jurídica sotmesa al secret professional. Així, s’equipara el Ministeri Fiscal a altres autoritats administratives, com la Uifand o l’INAF, i es permet que el Ministeri Fiscal pugui aplicar mesures d’investigació per lluitar contra aquests delictes. Igualment, s’estableix que la UIFAND hagi de trametre els seus informes al Ministeri Fiscal perquè aquest exerceixi les seves funcions de recerca.