Trust, Fundacions, testaments i altres serveis fiduciaris

Posem a la disposició dels nostres clients diversos instruments per garantir el control i la protecció dels actius i una planificació de successions adequada. Confeccionem solucions a mida per gestionar el patrimoni dels clients, així com la distribució i la transmissió, respectant la voluntat del client.

Llicència de trustee a Ginebra

La sucursal d’Aedes de Ginebra és una entitat financera, auditada per les autoritats suïsses competents, que posseeix una llicència de trustee i que permet gestionar fons de tercers en un país que reconeix i regula aquesta figura.

Administració general de trusts

Administrem els actius del trust d’acord amb els termes del mateix i les disposicions imposades per llei, i oferim assessorament per a les societats de tipus real _estate investment trust.

Fundacions privades

Oferim serveis per a la creació de fundacions d’interès privat com a vehicle d’inversió adaptat a les necessitats específiques dels nostres clients.

Testaments

Redactem testaments oberts d’acord amb la voluntat dels clients i assessorem en assumptes testamentaris tenint en compte les diferents normatives de cada jurisdicció.

Altres serveis fiduciaris

Posem a la disposició dels nostres clients serveis de guarda i custòdia i de mandats fiduciaris.