Skip to main content

Inversions internacionals

Oferim assessorament als nostres clients en els seus projectes d’inversió internacional amb l’objectiu de facilitar la internalització d’empreses per mitjà de:

Inversions internacionals

L’experiència

en més de 40 jurisdiccions, gràcies a una xarxa global de col·laboradors composada per líders locals en matèria de serveis d’assessorament fiscal, professionals jurídics i comptables.

L’assessorament

personalitzat mitjançant la recerca de la plaça més avantatjosa, tenint en compte les circumstàncies particulars de cada client per determinar quan, com i on invertir.

L’optimització

de les inversions d’acord amb les necessitats de cada client.

Serveis
corporatius

Oferim serveis integrals i proporcionem un assessorament acurat per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir als nostres clients. Disposar d’un ventall de serveis tan ampli permet trobar les solucions més adequades per a optimitzar les inversions dels clients, protegir el seu patrimoni i garantir-ne la transmissió.

Incorporació de societats holding i mercantils

Domiciliació i canvi de domiciliació

Adquisicions i fusió empresarial

Auditoria i gestió empresarial

Dissolucions

Planificació fiscal

Serveis legals

Comptabilitat per a les empreses

Serveis de directors

Trust, fundacions, testaments
i altres serveis fiduciaris

Posem a disposició dels nostres clients diversos instruments per garantir el control i la protecció dels actius i una planificació de successions adequada. Confeccionem solucions a mida per gestionar el seu patrimoni, així com la distribució i la transmissió, sempre respectant la seva voluntat.

Administració general de trusts

Administrem els actius del trust d’acord amb els termes del mateix i les disposicions imposades per llei, i oferim assessorament per a les societats de tipus real estate investment trust.

Fundacions privades

Oferim serveis per a la creació de fundacions d’interès privat com a vehicle d’inversió adaptat a les necessitats específiques dels nostres clients.

Testaments

Redactem testaments oberts d’acord amb la voluntat dels clients i assessorem en assumptes testamentaris tenint en compte les diferents normatives de cada jurisdicció.

Altres serveis fiduciaris

Posem a disposició dels nostres clients serveis de guarda i custòdia i de mandats fiduciaris.

Serveis
corporatius

Oferim serveis integrals i proporcionem un assessorament acurat per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir als nostres clients. Disposar d’un ventall de serveis tan ampli permet trobar les solucions més adequades per a optimitzar les inversions dels clients, protegir el seu patrimoni i garantir-ne la transmissió.

Planificació fiscal

(IRPF [Impost sobre la renda de persones físiques], IS [Impost de societats], etc.) i gestió del sistema fiscal de l’empresa

Residència a Andorra

Tràmits per a l’obtenció de residència a Andorra sense activitat lucrativa i de permís de treball

Inversors estrangers

Acompanyament integral per facilitar l’establiment d’inversors estrangers al Principat d’Andorra

Assessorament econòmic, legal i comptable

Inversions internacionals

Assessorament als clients locals per facilitar les inversions internacionals i, alhora, la internacionalització d’empreses
Serveis corporatius

Vols saber-ne més?